Jak zarejestrować spółkę z o.o.?

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest jednym ze sposobów na prowadzenie działalności gospodarczej. Jeżeli chce się prowadzić działalność w formie spółki, koniecznie trzeba dowiedzieć się, w jaki sposób można ją zarejestrować. Poniżej można znaleźć wskazówki, w jaki sposób można zarejestrować wspomnianą spółkę oraz dowiedzieć się więcej na temat plusów i minusów poszczególnych rozwiązań.

Jak zarejestrować spółkę?

Pierwszym krokiem do założenia własnej działalności jest wpis do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym. Jest on rejestrem firm, stowarzyszeń i dłużników, który pozwala na wykonywanie czynności prawnych. Uzyskanie wpisu pozwala na wykonywanie następnych czynności prawnych, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania danej spółki. Ponadto KRS pełni także funkcję informacyjną, gdzie można znaleźć najważniejsze informacje na temat przedsiębiorstw i innych instytucji. Wpis do KRS można uzyskać na kilka sposobów, z którymi można zapoznać się poniżej.

Tradycyjna metoda uzyskania wpisu do KRS

Rejestracja sp. z o o musi zostać poprzedzona złożeniem wniosku o uzyskanie wpisu do KRS. Musi on zostać podpisany przez wszystkich członków spółki, inaczej może zostać on odrzucony. Wniosek można złożyć w tradycyjny sposób. Może się to odbyć osobiście, przez przedstawiciela spółki w miejscowym wydziale Krajowego Rejestru Sądowego. Jeśli nie można udać się tam osobiście, wniosek można wysłać za pośrednictwem poczty. Formularz wniosku powinien być odpowiedni dla zakładanej spółki, w tym przypadku dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Wniosek można uzyskać w wydziale KRS albo na stronie internetowej tej instytucji. Wystarczy pobrać go, wydrukować i wypełnić.

Złożenie wniosku za pośrednictwem internetu

Wniosek o uzyskanie wpisu do KRS można złożyć także elektronicznie, a pośrednictwem ekrs.ms.gov.pl. Niezbędne jest jednak spełnienie odpowiednich warunków. Przed złożeniem wniosku należy założyć konto w serwisie. Wypełniony formularz powinien być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, który jest potwierdzony za pomocą profilu ePUAP. Takim samym podpisem powinny być opatrzone inne dokumenty dołączane do wniosku. Takie rozwiązanie jest znacznie szybsze niż tradycyjne składanie wniosku — nie wymaga wędrówki po urzędach i minimalizuje ryzyko zgubienia dokumentów podczas drogi pocztowej. Należy pamiętać, że bez względu na to, w jaki sposób składamy wniosek, powinno być do niego dołączone potwierdzenie opłaty.

Rejestracja spółki z o.o. przez biuro rachunkowe

Innym sposobem na szybkie i sprawne złożenie wniosku jest powierzenie tej czynności doświadczonemu podmiotami. Może być nim biuro rachunkowe. Rozpoczęcie współpracy na etapie rozpoczęcia działalności może być praktycznym rozwiązaniem. Biuro rachunkowe załatwi wszystkie formalności za przedstawicieli spółki. Co więcej, w późniejszych etapach działalności biuro może wesprzeć w wykonywaniu rozliczeń oraz bieżącym prowadzeniu działalności w zakresie podatków, kadr i płac oraz rozliczania faktur.

© 2023 Family 2012 - WordPress Theme by WPEnjoy Projekt: WGM